• Naziv: SUBOTIĆ TODOR
  • Naselje: Ervenik, 22306
  • Grad/Općina: Ervenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUBOTIĆ TODOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,48 HRK 353,45 HRK
SUBOTIĆ TODOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 419,94 HRK 2.379,72 HRK
SUBOTIĆ TODOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 694,66 HRK 1.324,17 HRK
SUBOTIĆ TODOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 577,61 HRK 827,42 HRK
SUBOTIĆ TODOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 611,26 HRK 1.844,32 HRK
Ukupno 2.391,95 HRK 6.729,08 HRK