• Naziv: ČERNJAVA PETAR
  • Naselje: Paljevina, 31423
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČERNJAVA PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 251,91 HRK 1.006,74 HRK
ČERNJAVA PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.254,24 HRK 3.431,61 HRK
ČERNJAVA PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.616,93 HRK 2.316,25 HRK
ČERNJAVA PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.164,23 HRK 4.746,23 HRK
Ukupno 6.287,31 HRK 11.500,83 HRK