• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lipovec Lonjski, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,40 HRK 209,39 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 563,64 HRK 787,10 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 495,40 HRK 709,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 500,29 HRK 1.092,65 HRK
Ukupno 1.611,73 HRK 2.798,77 HRK