• Naziv: BRADIĆ STJEPAN
  • Naselje: Dubrava, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRADIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,60 HRK 314,19 HRK
BRADIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.317,38 HRK 2.047,64 HRK
BRADIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 801,91 HRK 1.180,80 HRK
BRADIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 534,59 HRK 765,81 HRK
BRADIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 750,55 HRK 1.639,27 HRK
Ukupno 4.483,03 HRK 5.947,71 HRK