• Naziv: MUHVIĆ IVAN
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUHVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 173,76 HRK 694,36 HRK
MUHVIĆ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 810,65 HRK
MUHVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.682,97 HRK 2.348,60 HRK
MUHVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.209,46 HRK 1.732,54 HRK
MUHVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.492,67 HRK 3.273,57 HRK
Ukupno 5.596,97 HRK 8.859,72 HRK