• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Boljenovići, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 60,95 HRK 243,51 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 583,76 HRK 812,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 394,45 HRK 564,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 514,34 HRK 1.132,42 HRK
Ukupno 1.553,50 HRK 2.753,21 HRK