• Naziv: KOS SLAVICA
  • Naselje: Blaškovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOS SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 144,65 HRK 577,99 HRK
KOS SLAVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 837,53 HRK
KOS SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.400,97 HRK 1.955,05 HRK
KOS SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 960,79 HRK 1.339,16 HRK
KOS SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.242,63 HRK 2.725,07 HRK
Ukupno 4.787,15 HRK 7.434,80 HRK