• Naziv: BURIĆ ANKA
  • Naselje: Kuterevo, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BURIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,58 HRK 273,83 HRK
BURIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 632,97 HRK 3.587,00 HRK
BURIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 555,35 HRK 1.058,42 HRK
BURIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 461,70 HRK 661,41 HRK
BURIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 473,55 HRK 1.428,88 HRK
Ukupno 2.192,15 HRK 7.009,54 HRK