• Naziv: BUBINEK JOSIP
  • Naselje: Dubrava, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUBINEK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 182,45 HRK 729,04 HRK
BUBINEK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.961,00 HRK 2.739,96 HRK
BUBINEK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.630,02 HRK 2.334,98 HRK
BUBINEK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.741,42 HRK 3.803,80 HRK
BUBINEK JOSIP Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.710,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.224,89 HRK 9.607,78 HRK