• Naziv: VIPEL ŠTEFICA
  • Naselje: Paukovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIPEL ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,87 HRK 439,09 HRK
VIPEL ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.177,62 HRK 1.650,33 HRK
VIPEL ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 820,65 HRK 1.175,54 HRK
VIPEL ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.048,94 HRK 2.290,98 HRK
Ukupno 3.157,08 HRK 5.555,94 HRK