• Naziv: ŽIGROVIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Kalinje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽIGROVIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 70,27 HRK 280,75 HRK
ŽIGROVIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 754,64 HRK 1.055,11 HRK
ŽIGROVIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 723,39 HRK 1.036,31 HRK
ŽIGROVIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 670,66 HRK 1.464,83 HRK
Ukupno 2.218,96 HRK 3.837,00 HRK