• Naziv: ĐURIĆ JEKA
  • Naselje: Polača, 22302
  • Grad/Općina: Knin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURIĆ JEKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 103,01 HRK 411,75 HRK
ĐURIĆ JEKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 936,04 HRK 5.304,32 HRK
ĐURIĆ JEKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.490,26 HRK 1.316,73 HRK
ĐURIĆ JEKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 988,66 HRK 1.376,13 HRK
ĐURIĆ JEKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 669,23 HRK 958,60 HRK
ĐURIĆ JEKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 871,81 HRK 1.918,27 HRK
Ukupno 5.059,01 HRK 11.285,80 HRK