• Naziv: BLAŽIC IVKA
  • Naselje: Bukevje, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽIC IVKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 189,83 HRK 758,56 HRK
BLAŽIC IVKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.031,97 HRK 2.850,83 HRK
BLAŽIC IVKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.319,73 HRK 1.890,50 HRK
BLAŽIC IVKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.811,97 HRK 3.957,78 HRK
Ukupno 5.353,50 HRK 9.457,67 HRK