• Naziv: PERNAR NEVENKA
  • Naselje: Lipice, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PERNAR NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,62 HRK 418,00 HRK
PERNAR NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 949,26 HRK 5.379,16 HRK
PERNAR NEVENKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 709,63 HRK 627,03 HRK
PERNAR NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 998,40 HRK 1.387,63 HRK
PERNAR NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 671,11 HRK 961,31 HRK
PERNAR NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 877,51 HRK 1.934,54 HRK
Ukupno 4.310,53 HRK 10.707,67 HRK