• Naziv: ANTOLIĆ BOŽA
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTOLIĆ BOŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 177,59 HRK 709,70 HRK
ANTOLIĆ BOŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.718,56 HRK 2.402,44 HRK
ANTOLIĆ BOŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 788,83 HRK 1.130,03 HRK
ANTOLIĆ BOŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.525,76 HRK 3.346,09 HRK
ANTOLIĆ BOŽA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
ANTOLIĆ BOŽA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.773,65 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.734,39 HRK 7.588,26 HRK