• Naziv: VIZEC BARICA
  • Naselje: Nespeš, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIZEC BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,40 HRK 525,13 HRK
VIZEC BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.401,90 HRK 1.973,54 HRK
VIZEC BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 893,54 HRK 1.279,94 HRK
VIZEC BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.254,37 HRK 2.739,81 HRK
Ukupno 3.681,21 HRK 6.518,42 HRK