• Naziv: TRCAK IVAN
  • Naselje: Polonje, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRCAK IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 237,02 HRK 947,25 HRK
TRCAK IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 8.685,35 HRK 7.549,79 HRK
TRCAK IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.294,67 HRK 3.205,34 HRK
TRCAK IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.181,41 HRK 1.692,37 HRK
TRCAK IVAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
TRCAK IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.036,36 HRK 4.465,89 HRK
TRCAK IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.050,54 HRK 18.374,81 HRK