• Naziv: OLIVARI IVICA
  • Naselje: Tisno, 22240
  • Grad/Općina: Tisno
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OLIVARI IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 43,84 HRK 235,44 HRK
OLIVARI IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 182,18 HRK 1.032,14 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 491,71 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 325,84 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 690,39 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 564,75 HRK 310,74 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 358,87 HRK 514,13 HRK
OLIVARI IVICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 506,08 HRK 396,93 HRK
Ukupno 1.655,72 HRK 3.997,32 HRK