• Naziv: MUDRI STJEPAN
  • Naselje: Donji Lipovac, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUDRI STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 53,13 HRK 212,34 HRK
MUDRI STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 245,48 HRK 1.391,03 HRK
MUDRI STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 509,79 HRK 709,51 HRK
MUDRI STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 330,89 HRK 473,96 HRK
MUDRI STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 449,64 HRK 989,22 HRK
Ukupno 1.588,93 HRK 3.776,06 HRK