• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pretoki, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,49 HRK 233,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 625,97 HRK 877,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 484,12 HRK 693,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 558,06 HRK 1.218,79 HRK
Ukupno 1.726,64 HRK 3.023,90 HRK