• Naziv: MESIĆ MARKO
  • Naselje: Križ Kamenica, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 114,03 HRK 455,68 HRK
MESIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.023,13 HRK 5.919,50 HRK
MESIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.104,46 HRK 1.541,33 HRK
MESIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 755,21 HRK 1.081,81 HRK
MESIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 979,59 HRK 2.148,28 HRK
Ukupno 3.976,42 HRK 11.146,60 HRK