• Naziv: BLAŽIĆ NADA
  • Naselje: Dvorišće, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,54 HRK 297,87 HRK
BLAŽIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 798,37 HRK 1.119,58 HRK
BLAŽIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 678,56 HRK 971,99 HRK
BLAŽIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 711,66 HRK 1.554,20 HRK
Ukupno 2.263,13 HRK 3.943,64 HRK