• Naziv: KUSOBRAK LJUBICA
  • Naselje: Donji Markovac, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUSOBRAK LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 314,66 HRK 1.277,62 HRK
KUSOBRAK LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.386,55 HRK 4.725,85 HRK
KUSOBRAK LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.876,86 HRK 4.121,08 HRK
KUSOBRAK LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.003,61 HRK 6.560,84 HRK
Ukupno 9.581,68 HRK 16.685,39 HRK