• Naziv: DROPUČIĆ KREŠIMIR
  • Naselje: Hrastje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DROPUČIĆ KREŠIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 472,26 HRK 1.898,65 HRK
DROPUČIĆ KREŠIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 10.044,54 HRK 6.158,04 HRK
DROPUČIĆ KREŠIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
DROPUČIĆ KREŠIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.507,86 HRK 9.845,55 HRK
Ukupno 18.763,24 HRK 23.257,75 HRK