• Naziv: BELAVIĆ BOŽIDAR
  • Naselje: Petkov Breg, 10450
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BELAVIĆ BOŽIDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 5,26 HRK 21,06 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 238,39 HRK 1.350,92 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 6,18 HRK 35,04 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 508,94 HRK 710,30 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 467,34 HRK 232,68 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 451,47 HRK 168,09 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 445,08 HRK 440,16 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 424,32 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 337,97 HRK 5,81 HRK
BELAVIĆ BOŽIDAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 618,07 HRK
Ukupno 2.460,63 HRK 4.006,45 HRK