• Naziv: ŠKRLJAK MARIJAN
  • Naselje: Biškupec Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKRLJAK MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,78 HRK 362,73 HRK
ŠKRLJAK MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 974,63 HRK 1.363,36 HRK
ŠKRLJAK MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 809,37 HRK 1.159,44 HRK
ŠKRLJAK MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 866,46 HRK 1.892,46 HRK
Ukupno 2.741,24 HRK 4.777,99 HRK