• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Desinec, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,34 HRK 229,16 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 615,88 HRK 861,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 500,97 HRK 717,67 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 547,38 HRK 1.195,47 HRK
Ukupno 1.721,57 HRK 3.003,50 HRK