• Naziv: ŠKREB LJUBICA
  • Naselje: Konjščina, 49282
  • Grad/Općina: Konjščina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKREB LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 60,50 HRK 241,84 HRK
ŠKREB LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 205,86 HRK 1.166,41 HRK
ŠKREB LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 580,21 HRK 807,62 HRK
ŠKREB LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 392,57 HRK 562,34 HRK
ŠKREB LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 511,55 HRK 1.125,86 HRK
Ukupno 1.750,69 HRK 3.904,07 HRK