• Naziv: ĐILAS ILIJA
  • Naselje: Kolašac, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐILAS ILIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 169,37 HRK 676,73 HRK
ĐILAS ILIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.473,70 HRK 8.350,74 HRK
ĐILAS ILIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.883,61 HRK 6.082,29 HRK
ĐILAS ILIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.627,59 HRK 2.266,44 HRK
ĐILAS ILIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.100,31 HRK 1.579,85 HRK
ĐILAS ILIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.435,48 HRK 3.157,49 HRK
Ukupno 12.690,06 HRK 22.113,54 HRK