• Naziv: TOPOLOVAC ZDRAVKO
  • Naselje: Stara Marča, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOPOLOVAC ZDRAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 95,53 HRK 381,62 HRK
TOPOLOVAC ZDRAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.341,42 HRK 1.434,15 HRK
TOPOLOVAC ZDRAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 663,59 HRK 950,63 HRK
TOPOLOVAC ZDRAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.497,17 HRK 1.991,00 HRK
Ukupno 4.597,71 HRK 4.757,40 HRK