• Naziv: KUPINA ZVONIMIR
  • Naselje: Novaki Petrovinski, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUPINA ZVONIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 152,73 HRK 610,43 HRK
KUPINA ZVONIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.638,10 HRK 2.294,22 HRK
KUPINA ZVONIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.207,58 HRK 1.729,83 HRK
KUPINA ZVONIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.458,14 HRK 3.184,81 HRK
Ukupno 4.456,55 HRK 7.819,29 HRK