• Naziv: BARAĆ JOSIP
  • Naselje: Prečec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARAĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 149,39 HRK 596,95 HRK
BARAĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 403,20 HRK
BARAĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.446,86 HRK 2.018,91 HRK
BARAĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.007,57 HRK 1.443,32 HRK
BARAĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.319,39 HRK 2.814,28 HRK
BARAĆ JOSIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.062,61 HRK 7.276,66 HRK