• Naziv: MIHALJEVIĆ VLADIMIR
  • Naselje: Tedrovec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHALJEVIĆ VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 686,66 HRK 2.744,00 HRK
MIHALJEVIĆ VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.358,78 HRK 10.312,66 HRK
MIHALJEVIĆ VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MIHALJEVIĆ VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.554,75 HRK 14.316,77 HRK
Ukupno 18.338,77 HRK 32.728,94 HRK