• Naziv: ŠKRINJARIĆ IVAN
  • Naselje: Lučelnica, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKRINJARIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 188,04 HRK 751,33 HRK
ŠKRINJARIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.803,83 HRK 2.510,43 HRK
ŠKRINJARIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.220,67 HRK 1.748,56 HRK
ŠKRINJARIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.590,40 HRK 3.499,80 HRK
ŠKRINJARIĆ IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.663,88 HRK 8.510,12 HRK