• Naziv: BATUŠIĆ IVAN
  • Naselje: Cvetković, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BATUŠIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,54 HRK 421,83 HRK
BATUŠIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.123,25 HRK 1.585,26 HRK
BATUŠIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 744,00 HRK 1.065,72 HRK
BATUŠIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.007,57 HRK 2.200,79 HRK
Ukupno 2.980,36 HRK 5.273,60 HRK