• Naziv: BURIĆ RUŽA
  • Naselje: Kuterevo, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BURIĆ RUŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 44,30 HRK 177,29 HRK
BURIĆ RUŽA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 619,35 HRK 3.509,76 HRK
BURIĆ RUŽA EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 748,89 HRK 612,91 HRK
BURIĆ RUŽA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 671,37 HRK 653,51 HRK
BURIĆ RUŽA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 424,99 HRK 634,63 HRK
BURIĆ RUŽA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 230,80 HRK 0,00 HRK
BURIĆ RUŽA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 346,98 HRK 889,63 HRK
Ukupno 3.086,68 HRK 6.477,73 HRK