• Naziv: BIĆANIĆ IVAN
  • Naselje: Dabar, 53222
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIĆANIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,94 HRK 323,45 HRK
BIĆANIĆ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 739,14 HRK 4.247,66 HRK
BIĆANIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 783,94 HRK 1.094,00 HRK
BIĆANIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 538,35 HRK 771,23 HRK
BIĆANIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 695,26 HRK 1.524,86 HRK
Ukupno 2.837,63 HRK 7.961,20 HRK