• Naziv: CVRLJA KATICA
  • Naselje: Sveti Ivan Zelina, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVRLJA KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 142,97 HRK 571,30 HRK
CVRLJA KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.531,65 HRK 2.147,15 HRK
CVRLJA KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.018,78 HRK 1.459,34 HRK
CVRLJA KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.364,72 HRK 2.980,74 HRK
Ukupno 4.058,12 HRK 7.158,53 HRK