• Naziv: FILIPOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Filipovići, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIPOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,62 HRK 442,33 HRK
FILIPOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.190,58 HRK 1.661,54 HRK
FILIPOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.059,93 HRK 1.518,32 HRK
FILIPOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.055,94 HRK 2.306,40 HRK
Ukupno 3.417,07 HRK 5.928,59 HRK