• Naziv: HRUPEC DARKO
  • Naselje: Šulinec, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HRUPEC DARKO Nacionalna potpora Izravna plaćanja u poljoprivredi 2017 2.474,05 HRK 0,00 HRK
HRUPEC DARKO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2017 3.317,99 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.792,04 HRK 0,00 HRK