• Naziv: KNEZ DRAGUTIN
  • Naselje: Tomaševec, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEZ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,64 HRK 394,21 HRK
KNEZ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.054,73 HRK 1.481,39 HRK
KNEZ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 723,39 HRK 1.036,31 HRK
KNEZ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 941,60 HRK 2.056,59 HRK
Ukupno 2.818,36 HRK 4.968,50 HRK