• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pretoki, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,20 HRK 228,55 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 588,88 HRK 858,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 454,25 HRK 650,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 545,95 HRK 1.192,39 HRK
Ukupno 1.646,28 HRK 2.930,53 HRK