• Naziv: NOVAKOVIĆ MARIJA
  • Naselje: Pretoki, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NOVAKOVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,45 HRK 245,59 HRK
NOVAKOVIĆ MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 423,23 HRK
NOVAKOVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 595,29 HRK 830,73 HRK
NOVAKOVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 491,64 HRK 704,28 HRK
NOVAKOVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 527,97 HRK 1.157,94 HRK
Ukupno 2.195,44 HRK 3.361,77 HRK