• Naziv: SEVER DAVOR
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEVER DAVOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 209,94 HRK 838,78 HRK
SEVER DAVOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.441,04 HRK 4.746,69 HRK
SEVER DAVOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.030,79 HRK 2.839,18 HRK
SEVER DAVOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 865,48 HRK 1.239,78 HRK
SEVER DAVOR EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 771,25 HRK 771,25 HRK
SEVER DAVOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.857,32 HRK 3.954,47 HRK
SEVER DAVOR Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 794,64 HRK 0,00 HRK
SEVER DAVOR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.721,87 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.692,33 HRK 14.390,15 HRK