• Naziv: ČEGEC DRAGUTIN
  • Naselje: Biškupec Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČEGEC DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,54 HRK 297,95 HRK
ČEGEC DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 714,74 HRK 1.015,62 HRK
ČEGEC DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 435,52 HRK 623,95 HRK
ČEGEC DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 580,56 HRK 1.404,73 HRK
Ukupno 1.805,36 HRK 3.342,25 HRK