• Naziv: ZGURIĆ STJEPAN
  • Naselje: Zgurić Brdo, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZGURIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 256,50 HRK 1.025,02 HRK
ZGURIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 299,24 HRK
ZGURIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.484,67 HRK 3.467,26 HRK
ZGURIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.912,32 HRK 2.739,36 HRK
ZGURIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.203,65 HRK 4.832,66 HRK
Ukupno 7.376,23 HRK 12.363,54 HRK