• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Radoišće, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 62,35 HRK 249,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 665,18 HRK 936,72 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 461,70 HRK 661,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 595,37 HRK 1.300,33 HRK
Ukupno 1.784,60 HRK 3.147,65 HRK