• Naziv: MARKOVIĆ LJERKICA
  • Naselje: Beloslavec, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKOVIĆ LJERKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,85 HRK 326,98 HRK
MARKOVIĆ LJERKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 880,22 HRK 1.228,80 HRK
MARKOVIĆ LJERKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 491,64 HRK 704,28 HRK
MARKOVIĆ LJERKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 766,79 HRK 1.705,99 HRK
Ukupno 2.220,50 HRK 3.966,05 HRK