• Naziv: VRŠČAK STJEPAN
  • Naselje: Polonje, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VRŠČAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,52 HRK 469,56 HRK
VRŠČAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.261,46 HRK 1.764,67 HRK
VRŠČAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 977,63 HRK 1.400,45 HRK
VRŠČAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.121,61 HRK 2.449,76 HRK
Ukupno 3.478,22 HRK 6.084,44 HRK