• Naziv: TRCAK MARIJA
  • Naselje: Polonje, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRCAK MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,45 HRK 273,42 HRK
TRCAK MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 662,76 HRK 924,91 HRK
TRCAK MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 635,53 HRK 910,46 HRK
TRCAK MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 587,84 HRK 1.289,20 HRK
TRCAK MARIJA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 581,17 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.535,75 HRK 3.397,99 HRK